Phụ kiện

Phân hữu cơ

Phân bón rễ Bồ Đề 688 giúp giải phóng kho năng lượng dư có sẵn trong đất nhờ khả năng đặc biệt của công nghệ sinh học, và vô cơ B.A.S, làm thay đổi các liên kết điện tử trong cả hai hợp...

Đất trồng cây

Hoa cảnh Minh Tân cung cấp các loại đất trồng cây như sau:

Chat Với Hoa Cảnh Minh Tân